II-ри Плувен Маратон "Свети Влас" 2019 - 08 август - 09:00

Swimming Marathon

Н А Р Е Д Б А
за провеждане на плувен маратон „Свети Влас“ – 18 август 2019 г., неделя
Координати: 42°42.339 N – 027°45.948 Е

Организатори:
Кметство град Свети Влас
,,Диневи Груп“
Марина „Диневи“
,,Финис“-България

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В плувния маратон в град Свети Влас – марина ,,Диневи“ могат да участват граждани и гости на град Свети Влас от страната и чужбина.

За жeлаещите да участват е необходимо:
Да са преминали задължителен предсъстезателен медицински преглед, извършен до три дни преди проявата или 1 час преди старта на марина ,,Диневи“.
Да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието, определено от организаторите, а за лица под 18 г. декларацията да бъде подписана и от родител.

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Плувен маратон в „Свети Влас“ – ще се проведе на 18 август (неделя) със старт плажа източно от марина ,,Диневи“ /централен спасителен пост/. Всички желаещи да вземат участие в маратона трябва да се явят на 18 август в 9.00 часа. Необходимо е участниците да си носят подходящи чанти, сакове, торби за прибиране на личните вещи.
Важно! Записването ще продължи от 9.00 до 9.45 часа за състезателите, плуващи дистанцията от 1000 метра. Записването за дистанцията от 2000 метра ще продължи до 10.30 часа.
Инструктаж ще бъде проведен в 9.45 часа за всички участници. За записване ще има три пункта – юноши и девойки (14-16 г.), мъже и жени.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Участието е индивидуално. Разстоянието може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др. Стартът на преплуването ще бъде даден в 10.15 часа за участниците в дистанция 1000 м и 11.00 часа за участниците в дистанция 2000 м, като състезателите трябва да се наредят в една редица във водата, еднакво отдалечени от брега. Състезателите плуват към финала самостоятелно. Съдиите от лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.
За преплували разстоянието се считат всички, пристигнали на финала до 45 минути след първия пристигнал. Всички останали състезатели задължително трябва да преустановят плуването и без протести да се качат на придружаващите ги плавателни съдове. По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др. средства от странични лица.
Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.
Всеки участник, преплувал разстоянието, на финала получава безплатен сандвич и минерална вода.
При неподходящи метеорологични условия организаторите си запазват правото да отложат проявата.

Възрастови групи:
14 – 16 г. юноши и девойки – плуват 1000 м
17 – 29 г. мъже и жени – плуват 2000 м
30 -39 г. мъже и жени – плуват 2000 м
40 – 49 мъже и жени – плуват 2000 м
50 – 59 мъже и жени – плуват 2000 м
60+ мъже и жени – плуват 2000 м.
Плувците от възрастова група – 14 – 16 г., които искат да участват в съревнованието за купа „Свети Влас“ задължително плуват 2000 м, като се записват за участие при мъжете и жените.
Преплувалите само 1000 м не участват в класирането за медалите.

ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането е до ІІІ място по възрастови групи. Победители в плувния маратон „Свети Влас“ ще бъдат състезателят и състезателката, дали най–добър резултат на дистанцията от 2000 метра независимо от възрастовата си група. Участие в класирането за купата на Свети Влас могат да вземат и участници от малките възрастови групи ако заявят участие на дистанцията от 2000 метра, спазвайки условията от раздел І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. Всеки състезател плува само една дистанция.
Победителите във всяка възрастова категория получават медали. Победителите мъж и жена на дистанцията 2000 метра получават купи.
Всички преплували разстоянието в определеното време получават сандвич и минерална вода, удостоверение за успешно преплуване, плувна шапка и ключодържател от „Финис“.
V. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
В деня на провеждането на маратона на сборния пункт – град Свети Влас-марина „Диневи“-Източен плаж, всеки записал се участник трябва да носи следните документи: лична карта, декларация по образец, подписана лично от участника, а за лица до 18 години подписана и от родител, и удостоверение за предсъстезателен медицински преглед.
Участниците се съгласяват данните им да бъдат събирани и обработвани във връзка с провеждането на плувен маратон „Свети Влас“. Данните няма да бъдат използвани за други цели.
Маратонът е напълно безплатен.

Програма
9.00 ч – Начало на регистрацията
9.45 ч – Инструктаж
10.15 ч – Старт на дистанцията 1000 м
11.00 ч – Старт на дистанцията 2000 м
13.00 ч – Награждаване

Успех на всички!