Благотворителността е уважение към историята –  филм на военните репортери !

Фондация Българска Памет – Братя Диневи – интервю с Йордан Динев

Благотворителността е уважение към историята –  филм на военните репортери !

Фондация Българска Памет – Братя Диневи – интервю с Йордан Динев