Диневи Груп Представя - Гиньо Ганев Първият национален омбудсман на Република България

Мисия със значение

Динко, с радост научих решението на Министерски съвет, с което се санкционира твоето обявяване за почетен консул на Грузия.

Не може да има съмнение, че мащабът и добронамереността, която носиш, ще допринесат за така полезното сближаване между българи и грузинци – и като икономически действия, и като чувства.

Гиньо Ганев Първият национален омбудсман на Република България

цитат от юбилейната книга – “Двамата братя и свети Влас”