ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ФЕЙСБУК ИГРА “ВЪЛНУВАЩА РАЗХОДКА С ЯХТА ЗА  ДВАМА“

dinevi

Участвайте и спечелете вълнуваща разходка с яхта за двама !

Очарователно, вълнуващо, незабравимо, …
Романтично, екзотично,  и наистина различно

 

Диневи Груп и Глория Мар, като любезни домакини, предоставят приятна изненада на своите гости в Диневи Ризорт, Свети Влас :

Приказна разходка в залива на Свети Влас на яхта Elan 434, предоставена любезно от Диневи Груп

За вашето добро настроение , винарска изба Дивино Брадърс ще поднесевисококачествено пенливо вино

Разбира се , за да е пълно удоволствието, Gloria Mar ще се погрижи за  кетъринг от прелестни кулинарни шедьоври и напитки по време на престоя ви в морето

 

Условия за участие:

1.Харесайте Facebook страниците на:

* Диневи Груп –  https://www.facebook.com/DineviGroupSaintVlas

* Глория Мар – https://www.facebook.com/RestaurantsGloriaMar

* Дивино Брадърс – https://www.facebook.com/divinoitalia

2. Харесайте и споделете нашето видео

3. Отбележете в пост приятел

4. Напишете hashtag : #dinevigloriasummer2019

* Разходката ще се проведе на 12.07 в рамките на 3 часа  – от 10:00 до 13:00, като организаторите запазват правото си за промяна на деня и часа при форсмажорни обстоятелства – неблагоприятни атмосферни условия !

* отплаване и приставане – яхтено пристанище Марина Диневи, Диневи Ризорт,Свети Влас  – https://www.facebook.com/yachtportMarinaDineviBulgaria

Желаем ви успех!

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ФЕЙСБУК ИГРА “ВЪЛНУВАЩА РАЗХОДКА С ЯХТА ЗА  ДВАМА“

РАЗДЕЛ 1.


Организатор на играта


1.1. Организатор на Фейсбук играта “ВЪЛНУВАЩА РАЗХОДКА С ЯХТА ЗА ДВАМА“ е “ВЕНИД” ЕООД, гр. Свети Влас, ул. “Одеса” № 1, БУЛСТАТ 812101036, управителДИНКО ДИМИТРОВ ДИНЕВ

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявената награда. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Динeви Груп, Глория Мар Ресторанти и Дивино Бръдърс сред фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 20.06. 2019 г. до 07.07. 2019 г. включително.

РАЗДЕЛ 3.


Териториален обхват на Играта


3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на

Диневи Груп – https:// www.facebook.com/DineviGroupSaintVlas/  

РАЗДЕЛ 4.


Механизъм и условия за участие в играта


4.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да :

 

1.Харесайте Facebook страниците на:

* Диневи Груп –  https://www.facebook.com/DineviGroupSaintVlas

* Глория Мар – https://www.facebook.com/RestaurantsGloriaMar

* Дивино Брадърс – https://www.facebook.com/divinoitalia

2. Харесайте и споделете нашето видео

3. Отбележете в пост приятел

4. Напишете hashtag :#dinevigloriasummer2019

* Разходката ще се проведе на 12.07 в рамките на 3 часа  – от 10:00 до 13:00, като организаторите запазват правото си за промяна на деня и часа при форсмажорни обстоятелства – неблагоприятни атмосферни условия !

* отплаване и приставане – яхтено пристанище Марина Диневи, Диневи Ризорт,Свети Влас  – https://www.facebook.com/MarinaDineviYachtPort

*След края на играта, на 08.07. 2019г. ще бъде изтеглен късметлията, който ще спечели еднократна “ВЪЛНУВАЩА РАЗХОДКА С ЯХТА ЗА ДВАМА“.

4.2. Участниците трябва да са навършили 18 годишна възраст

4.3. Всички изпълнили условията Фейсбук потребители имат равни шансове за участие в жребия за наградата. Всеки потребител чрез тяхното изпълнение има право на еднократно участие.

4.4. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

РАЗДЕЛ 5.


Награди в Играта


5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградата, определена за спечелилият участник в Играта, е: “ВЪЛНУВАЩА РАЗХОДКА С ЯХТА ЗА ДВАМА“

РАЗДЕЛ 6.


Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите


6.1. Определянето на печелившия ще бъде определено чрез жребий. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в играта.

6.2. След определяне на победителят се изтегля 1 (един) резервен печеливш, за да заместят предходния изтеглен участник, при условие, че печелившият не потърси своята награда.

6.3. Печелившият участник от тегленето ще бъде  обявен на 08.07. 2019г. на Фейсбук страницата на Диневи Груп – https://www.facebook.com/DineviGroupSaintVlas

6.4. До 10.07.2019г. включително победителят трябва да потърси своята награда, като ни пише Фейсбук съобщение .

Ако спечелилият не потърси наградата до 10.07. 2019г. включително, това се приема за отказ от нея. При тези условия тя ще бъдат предоставена на резервно изтеглен печеливш.

РАЗДЕЛ 7.


Лични данни


7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

7.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните данни да бъдат запазени и обработвани от компания “ВЕНИД” ЕООД. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и получаване на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

7.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

РАЗДЕЛ 8.


Други условия


8.1. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.